Tips till en bra webbdesign – allt för företaget

Tips

Designa nya skyltar

Det finns många tillfällen då man behöver visa upp sig eller sitt företag. Ett sätt att göra det är att skaffa skyltar. Det kan också vara bra med rollupps och dekaler på till exempel firmabilen. Det är naturligt att din företagslogotype ska finnas någonstans på skylten och du har alla möjligheter att skapa dina egna skyltar med ditt egna budskap. Blir du intresserad, läs mer här.

En skylt betecknar tillhörighet

Du kan sätta upp en skylt för att visa både tillhörighet och även ägande. Faktum är att din dörrskylt med ditt namn på är ett sätt att visa att du är behörig att vistas där men ingen annan. Andra sätt att markera revir är de sätta upp skyltar med budskapet Varning för hunden.

Andra skyltar

Privata vägskyltar är ett problem för vägverket. Det kan vara en skylt som hänvisar till en butik av något slag eller någon sevärdhet. Skyltar i närheten av väg är strikt reglerat och du kan inte sätta upp en skylt hur som helst. Ett tungt vägande skäl är att privata skyltar av olika slag tar för mycket av förarnas uppmärksamhet och utgör en fara. Det går emellertid bra att ansöka om en privat skylt även om det inte är säkert att du får tillstånd.

Marknadsför företaget med skyltar

Det kan även finnas tillfällen då man kan marknadsföra sitt företag med hjälp av olika skyltar. Fundera på vad som skulle passa ert företag bäst och vilka skyltar som ni skulle kunna ta fram för att hjälpa ert företag att synas ännu mer. Det är en fördel att lägga tid på att hitta vad som är bäst för företaget. Kanske ni kan skapa skyltar som ni kan använda er av vid speciella tillfällen för företag.